Z-Challenger

Z-Challenger

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Z-Challenger
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Đối tượng:

+ Học sinh cấp 2

Mục tiêu khóa học:

+ Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng: NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT.

+ Tiếp cận & nâng cao vốn từ vựng học thuật.

+ Phát triển tư duy phản biện, các kỹ năng cần thiết để hòa nhập môi trường quốc tế -trở thành công dân toàn cầu.

Điểm nổi bật:

+ Khóa học sẽ xây những viên gạch đầu tiên về tiếng Anh học thuật ở tất cả các kỹ năng.

+ Khóa học sẽ chú trọng thực hành dựa trên lý thuyết bài bản.

  • Khóa học sẽ giúp học viên có môi trường tương tác với bạn bè, thể hiện khả năng tư duy phản biện khi xử lý tình huống trong quá trình học.