TRẦN ĐẠI NGHĨA

TRẦN ĐẠI NGHĨA

  • Giáo viên

  • Tư vấn
TRẦN ĐẠI NGHĨA
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Đối tượng:

Học sinh lớp 4 & lớp 5

Mục tiêu khóa học:

+ Hệ thống các kiến thức trong chương trình tiểu học ở tất cả các lĩnh vực.

+ Trau dồi từ vựng liên quan đến các lĩnh vực.

+ Cung cấp một ngân hàng các thành ngữ, tục ngữ thông dụng.

+ Rèn luyện thói quen học tốt, khả năng tư duy để xử lý vấn đề.

+ Cung cấp các bài tập/đề thi tương tự để các bé quen thuộc dạng đề.

+ Rèn luyện cho học viên ý chí phấn đấu trong cuộc đua vào Trần Đại Nghĩa.

Điềm nổi bật:

  • Khoá học giúp học viên nắm vững kiến thức trong chương trình tiểu học có hệ thống, và biết liên hệ với thực tế đời sống.
  • Khoá học giúp học viên khám phá và cập nhật kiến thức về xã hội mang tính thời sự cao.
  • Khoá học giúp học viên trau dồi khả năng suy luận & tư duy logic.