IELTS

  • Giáo viên

  • Tư vấn
IELTS
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Đối tượng:

Học sinh cấp 2, 3 và Đại Học

Mục tiêu khóa học:

+ Xây dựng chiến lược, chiến thuật, kỹ năng, từ vựng và kiến thức vững chắc để làm bài thi IELTS đạt kết quả cao nhất.

  • Tạo môi trường học thuật để học viên vững bước hòa nhập vào môi trường quốc tế nhờ những kiến thức tích lũy trong quá trình luyện thi.
  • Chuẩn bị hành trang thuận lợi cho các phương án tuyển sinh Đại Học.

Điềm nổi bật:

+ Khóa học cung cấp những kiến thức chắc lọc và tinh hoa để làm các bài thi quốc tế IELTS.

+ Khóa học chú trọng thực hành thật nhiều dựa trên lý thuyết bài bản.

  • Khóa học không chỉ tập trung nâng điểm thi mà còn xây dựng kiến thức mang tính hệ thống – là hành trang để hòa nhập môi trường quốc tế